El complement indispensable per la guantera del cotxe, amb la visió general que no aporta el GPS, sempre i quant la tasca d’actualització hagi estat exhaustiva.
Les companyies d’assegurances, la banca, les empreses automobilístiques i les editorials en són els principals compradors, però els laboratoris farmacèutics, les empreses de transport i els fabricants d’agendes hi van darrere a molt poca distància.

1c

Carreteres d’Espanya

2c

Carreteres d’Europa

3c

Carreteres de Catalunya