GradualMap és proveïdor de cartografia de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. En concret, realitzem les versions “Informador” i “Desplegable”
dels mapes dels parcs que gestiona aquest organisme.

També hem fet conjuntament amb els tècnics de divulgació i comunicació el llibre d’estils dels diversos productes cartogràfics i ens encarreguem de realitzar els mapes dels
fulletons d’itineraris, rollers i altres publicacions.