Model 1: Full A4

Full de format Din A4 imprès a quatre tintes per les dues cares. Mides del producte: 29,7 cm d’ample x 21 cm d’alt. ​​

Suggerim el següent contingut per aquest primer model:
– CARA: presentació del municipi i la vila amb un recull de fotografies, l’escut, el títol o nom del municipi i la pàgina web del municipi o el codi QR. Text descriptiu i fotografies amb: localització del municipi, descripció geogràfica, història, turisme, cultura, gastronomia, breu directori i “què visitar”.
– DORS: Plànol de la vila.

Taula de preus

Model 2: Full A3

Full de format Din A3 imprès a quatre tintes per les dues cares. Mides del producte: 42 cm d’ample x 29,7 cm d’alt.

El nostre suggeriment de contingut és el mateix que en el cas anterior (Model 1), però amb més continguts ja que disposem de més superfície de paper, i podem augmentar l’extensió del text i la quantitat d’imatges:
– CARA: presentació del municipi i la vila amb un recull de fotografies, l’escut, el títol o nom del municipi i la pàgina web del municipi o el codi QR. Text descriptiu i fotografies amb: localització del municipi, descripció geogràfica, història, turisme, cultura, gastronomia, breu directori i “què visitar”.
– DORS: Plànol de la vila i si es jutja convenient, mapa del municipi sencer.

Taula de preus

Model 3: Fulletó Tríptic A4

Full de format Din A4 imprès a quatre tintes per les dues cares i plegat en tríptic envolvent. Mides del producte plegat: 9,9 cm d’ample x 21 cm d’alt. Mides del producte desplegat: 29,7 cm d’ample x 21 cm d’alt.

El nostre suggeriment de contingut és el següent:
– portada, amb un recull de fotografies del municipi, l’escut, el títol o nom del municipi i la pàgina web del municipi o el codi QR.
– CARA: Text descriptiu i fotografies amb: localització del municipi, descripció geogràfica, història, turisme, cultura, gastronomia, breu directori i “què visitar”.
– DORS: Plànol de la vila.

Taula de preus

Model 4: Fulletó 8 pàgines A5

Fulletó de 8 pàgines de format Din A5 (14,8 cm d’ample x 21 cm d’alt) relligat amb una grapa metàl·lica al llom i imprès tot a quatre tintes.

Pel contingut del fulletó proposem el següent:
– portada, amb un recull de fotografies del municipi, l’escut, el títol o nom del municipi i la pàgina web del municipi o el codi QR.
– pàgines 2 i 3: situació, descripció geogràfica del municipi i “què visitar”.
– pàgines 4 i 5: plànol de la vila.
– pàgines 6 i 7: història, turisme i gastronomia.
– pàgina 8: rutes i directori breu del municipi.

Taula de preus

Model 5: Fulletó 8 pàgines Rutes A5

Fulletó de 8 pàgines de format Din A5 (14,8 cm d’ample x 21 cm d’alt) relligat amb una grapa metàl·lica al llom i imprès tot a quatre tintes amb la descripció, les imatges, recomanacions, timmings, waypoints i tot el necessari per recórrer amb seguretat una ruta pel municipi, ja sigui en àmbit urbà o en àmbit natural. S’acompanya un enllaç per la descàrrega del track GPS de la ruta.

Pel contingut del fulletó proposem el següent:
– portada.
– pàgines 2 a 5: introducció i descripció detallada de la ruta.
– pàgina 6: mapa de la ruta.
– pàgina 7: vegetació i fauna de la zona.
– pàgina 8: activitats, allotjament i restauració a prop de la ruta.

Taula de preus