Per explicar fets concrets (setges, revoltes, invasions, migracions) i per documentar aspectes socials del passat.

Història del Càucas

Història d’Àsia

El Sacre Imperi

Tutmosis III