És una pràctica síntesi entre els mapes físics i els mapes polítics. La utilitzem per donar una visió de conjunt d’un territori que en reflecteixi els seus trets principals en tots els aspectes (orografia, límits administratius, població…).

1C

Mapa físico-polític d’Europa

2C

Mapa físico-polític de Galicia