La utilitzem per destacar les característiques físiques d’un territori (rius, llacs, embassaments, relleu…).

1c

Mapa físic d’Europa

2c

Mapa físic de la província de Bolívar