No deixa de ser un mapa temàtic, però adaptat al nivell escolar al qual va destinat.
Cal fer un esforç de síntesi per a exposar el més clarament possible el que ha de fer entendre el mapa, obviant tots els elements que destorbin la comprensió del missatge principal.

1C

Planta d’un monestir

2C

Coneixement del món en el passat

3C

Vies de transhumància