Per il·lustrar el coneixement enciclopèdic cal donar les diferents visions cartogràfiques de qualsevol territori del món.

2c

Geologia de Sudàfrica

1c

Agricultura de Sudàfrica

3c

Mineria de Sudàfrica